Kontakty

Fakturačné údaje:

  • Obchodné meno: Pontis Impact, s. r. o.
  • Sídlo: Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
  • IČO: 44 330 235
  • DIČ: 2022663489
  • IČ DPH: nie je platcom DPH
  • Obchodný register: Okresný súd Bratislava I. oddiel: Sro, vložka č. 53943
  • Bankové spojenie: IBAN SK96 0200 0000 0046 4406 2854, VÚB, a.s.